تلفن : 2-33583071  - 054

فاکس : 33583073

آدرس : استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه خیابان پاسداران فرمانداری میرجاوه

کد پستی :